Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach


Urząd

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

ul. Osińska 48,
44-240 Żory

NIP: 651-15-03-403
REGON: 276712057

Telefon: 32 434 20 14
Telefon: 32 434 27 90
Telefon: 32 434 20 04
Telefon: 32 434 72 77
Fax: 32 434 72 77  wew. 264
e-mail:  sekretariat@pup.zory.pl

Godziny pracy Urzędu:

  • Godziny urzędowania - 07:00 - 15:00
  • Przyjmowanie stron -  07:30 - 14:30
  • Rejestracja czynna - 7:30 - 14:30
  • W ramach skarg i wniosków Dyrektor lub Zastępca Dyrektora przyjmują strony codziennie w godzinach urzędowania oraz po uprzednim umówieniu wizyty (telefonicznie lub e-mail) w każdy poniedziałek od godziny 15:00 do 16:00 w pok. 17 I piętro

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Żory udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę